Ratusz

Ratusz

Ratusz

Ratusz

Ratusz jest to miejsce użytku publicznego, które stoi w centrum miast i stanowi siedzibę urzędu miasta danej miejscowości. Pierwsze ratusze z kolei były kuriami. Powstawały w Rzymie, z kolei nieco inna była ich funkcja w Grecji. W starożytnych Atenach były to buleuteriony.sprzedaż lokali usługowych Lublin W Europie Ratusze bardziej zbliżone do współczesnych obiektów ratuszowych pojawiły się w dwunastym wieku. Zaczęły rozwijać się zwłaszcza na południu naszego kontynentu. W obszarach północnych z kolei pojawiły się dopiero wiek później.

Nie były one siedzibami władz od samego początku ich funkcjonowania. Przede wszystkim organizowano je w halach sukienniczych oraz omach kupców.

Wpis zawdzięczamy