rada miasta poznania

Reorganizacja nie może zostać zrealizowane, jeżeli prawo i przywileje pracowników były System Zarządzania wydajność ignored.The (PMS) jest nieskuteczne, jeśli kierowane klienci programu nie są poważnie.

rada miasta poznania

Podczas gdy średnia wydajność może być powielane w innych JST udane wdrożenie programu bardzo zależy od akceptacji pracowników. audytorzy zarządzania odgrywają ważną rolę we wspieraniu decydentów w celu monitorowania i oceny PMS poprzez mechanizmy sprzężenia zwrotnego.http://tkaninydarpol.pl/materialy-tkaniny-na-metry Ważne jest, że prezesi i przywództwo polityczne być informowani o „uczciwych” wyników procesu audytu. W ten sposób, prawdziwy lub rzeczywisty scenariusz kierowniczej, pracowników i wydajności szeregowych półtrwania wynosi reflected.Effective uwzględnianie zarządzania wydajnością może być osiągnięty poprzez przypisanie odpowiedzialności na danym urzędzie w celu kontroli nad innymi biurami.rada miasta poznania W rządzie prowincji Bulacan, Urząd Wojewódzkiego Administrator jest odpowiedzialny za realizację PMS we wszystkich urzędach JST. Zarządzanie efektywnością mogą być bardziej skuteczne, jeśli jest realizowany na poziomie instytucjonalnym, niż na poziomie organizacyjnym. Popyt na i stopień akceptacji, PMS jest większe, gdy wszystkie oddziały brały udział w program.So daleko interwencje wykonane w prowincji Bulacan były skuteczne w detektyw gdynia zwiększaniu poboru podatków. Zależność od rządu prowincji na Internal Revenue przydziału (IRA) została stopniowo zmniejszane w każdym roku.rada miasta poznania Ulepszenia w poborem podatków wojewódzkich, z wyjątkiem podatku od rozrywki i jakiegoś niezrealizowanego dochodu z nieruchomości oraz przeniesienia. JST planuje kolejną interwencję zmusić ośrodek właściciela w płaceniu podatków wymaganych rozrywki. Kampania na podatek od nieruchomości powinien być stale zbliżył się zarówno od rządu i obywateli. Struktura organizacyjna interwencja nie mogła być jedynie polegać na zwiększenie realnej zbiór własności, chyba że informacje pochodzące od samych obywateli są obtained.Institutional interwencji w rządzie prowincji Bulacan zapewnić wsparcie dla inicjatyw legislacyjnych podatkowych gubernatora.

Wpis zawdzięczamy