Miasto na prawach powiatu

Miasto na prawach powiatu

Miasto na prawach powiatu

Miasto które jest na prawach powiatu stanowi powiat miejski czy też kolokwialnie używa się określenia powiat grodzki. Jest to jednostka samorządu terytorialnego. Stanowi gminę, która realizuje zadania powiatowe. To obszar podziału terytorialnego. Na czele takich miast mających prawa powiatu stoją prezydenci. Miastem rządzą natomiast Rady Miasta, na czele których stoi przewodniczący.

Kluczową postacią jest wyżej wymieniony prezydent. Ponadto nie zapominajmy również, że rada miasta urzęduje w Ratuszu, który jest siedzibą władz miejskich. Zajmuje się ona jako instytucja nadrzędna w mieście wszystkimi kwestiami związanymi z podatkami, zaciąganiem kredytów, wprowadzaniem zasad funkcjonowania w mieście, transportem zbiorowym, współpracami, stypendiami, nagrodami i wyróżnieniami, inwestycjami, pożyczkami, imprezami kulturalnymi, porządkiem i ładem, a także szeregiem innych działań tego typu, które wszystkie razem składają się na rozwój infrastruktury.

Wpis zawdzięczamy